Telekomunikacja (od roku 2019/2020) [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Telekomunikacja – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Telekomunikacja, która różni się od ogólnej struktury planów modelowych na pozostałych kierunkach studiów. Na kierunku Telekomunikacja nieco odmiennie, w porównaniu z pozostałymi kierunkami studiów, rozłożone są przedmioty nietechniczne, a poza tym są tylko trzy przedmioty z wychowania fizycznego, a nie cztery. Tak czy inaczej, ogólna struktura planu modelowego obejmuje nie tylko przedmioty techniczne, ale również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie, i jest pokazana w tabeli 1. Natomiast plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych, dla poszczególnych specjalności, jest pokazany w tabeli 2.

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Ogólna struktura planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku  Telekomunikacja.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0        
Języki obce   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 2         2 2
Przedmioty techniczne 28 26 26 26 30 25 11
 Praktyka           (4)  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

 

W tabeli 2 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na poszczególnych specjalnościach na kierunku Telekomunikacja, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe. 

Uwaga.

 • Plan modelowy przedstawiony w tabeli 2 dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub w latach późniejszych.

Program studiów pierwszego stopnia na kierunku  Telekomunikacja dzieli się na dwie specjalności:

 1. Techniki bezprzewodowe i multimedialne
 2. Techniki teleinformatyczne

Plan modelowy obejmujący semestry od 1 do 4 jest wspólny dla całego kierunku studiów Telekomunikacja, gdyż podział na specjalności następuje po czwartym semestrze, ale jest też częściowo wspólny dla semestru 5 w zakresie programowania i podstaw telekomunikacji, jednak z wyłączeniem przedmiotów obowiązkowych i obieralnych dla poszczególnych specjalności.

 

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku  Telekomunikacja.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7

 Plan modelowy wspólny dla kierunku  Telekomunikacja  (sem. 1–4  i częściowo 5)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
13 4 4 2      
 Algebra 6            
 Analiza 1 7            
 Analiza 2   4          
 Probabilistyka     4        
 Obliczenia inżynierskie       2      
Fizyka,
 w tym:
  3 4 4      
 Wstęp do fizyki   3          
 Fizyka ogólna     4        
 Pola i fale       4      
Programowanie,
 w tym:
5 4 4 7 4    
 Podstawy programowania 1 5            
 Podstawy programowania 2   4          
 Bazy danych i Big Data     4        
 Systemy komputerowe: architektura i programowanie       4      
 Projektowanie interfejsu użytkownika 
lub
 Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych 
lub
 Programowanie aplikacji internetowych 
      3
lub
3
lub
3
     
 Programowanie systemów internetu rzeczy i aplikacji sieciowych         4    
Podstawy sygnałów i systemów
w tym:
  4 4 3      
 Podstawy przetwarzania sygnałów   4          
 Systemy czasu ciągłego i dyskretnego     4        
 Podstawy multimediów       3      
Technika cyfrowa i projekt grupowy,
 w tym:
4 4 1 2      
 Technika cyfrowa 4            
 Systemy cyfrowe   4          
 Projekt grupowy 1     1        
 Projekt grupowy 2       2      
Podstawy elektroniki,
 w tym:
4 3 2 4      
 Podstawy elektroniki i pomiarów 1 4            
 Podstawy elektroniki i pomiarów 2   3          
 Elementy elektroniczne     2        
 Układy elektroniczne       4      
Podstawy telekomunikacji,
 w tym:
2 4 7 4 8    
 Wprowadzenie do telekomunikacji 2            
 Usługi i aplikacje internetu   4          
 Sieci i chmury teleinformatyczne     4        
 Techniki kodowania i modulacji     3        
 Transmisja bezprzewodowa i anteny       4      
 Transmisja przewodowa         4    
 Podstawy cyberbezpieczeństwa         4    
suma: 28 26 26 26 12    

Plan modelowy dla specjalności  Techniki bezprzewodowe i multimedialne  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Przedmioty specjalności TBM
 
        18 4  
Przedmioty obieralne specjalności TBM
 
          16 8
Przedmioty obieralne techniczne
 
          5 3
suma: 28 26 26 26 30 25 11

 Plan modelowy dla specjalności  Techniki teleinformatyczne  (sem. 5–7)

Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Przedmioty specjalności TTI
 
        18 4  
Przedmioty obieralne specjalności TTI
 
          16 8
Przedmioty obieralne techniczne
 
          5 3
suma: 28 26 26 26 30 25 11

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.