Cyberbezpieczeństwo [ 1°]

Spis artykułów

 1. Plany modelowe
 2. Automatyka i robotyka
 3. Cyberbezpieczeństwo
 4. Elektronika
 5. Elektronika (od 2020)
 6. Informatyka
 7. Informatyka (od 2019)
 8. Inżynieria biomedyczna
 9. Inżynieria biomedyczna (od 2018)
 10. Inżynieria internetu rzeczy
 11. Telekomunikacja
 12. Telekomunikacja (od 2019)

 

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo – plan modelowy

 

W tabeli 1 przedstawiono ogólną strukturę planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Cyberbezpieczeństwo, która różni się od ogólnej struktury planów modelowych na pozostałych kierunkach studiów. Na kierunku Cyberbezpieczeństwo nieco odmiennie, w porównaniu z pozostałymi kierunkami studiów, rozłożone są przedmioty nietechniczne, a poza tym są tylko trzy przedmioty z wychowania fizycznego, a nie cztery. Tak czy inaczej, ogólna struktura planu modelowego obejmuje nie tylko przedmioty techniczne, ale również wychowanie fizyczne, języki obce, przedmioty nietechniczne, praktykę oraz dyplomowanie. Z kolei plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych jest pokazany w tabeli 2.

Uwaga

Praktyka – mimo, że jest wymagana na studiach pierwszego stopnia – nie jest umieszczona w planie modelowym, gdyż jedni studenci wolą odbyć ją w trakcie semestru – np. pracując w niepełnym wymiarze godzin, a inni – w czasie wakacji. Za praktykę uzyskuje się 4 punkty ECTS, ale te punkty nie liczą się do wymaganych programem 210 punktów ECTS, które należy zdobyć zaliczając przedmioty z pozostałych klas programowych. Zaleca się odbycie praktyki nie później niż na szóstym semestrze studiów lub bezpośrednio po nim. 

 

Tabela 1. Ogólna struktura planu modelowego na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Cyberbezpieczeństwo.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Wychowanie fizyczne 0 0 0        
Języki obce   4 4 4      
Przedmioty ekonomiczno - społeczne 3   2   2    
Przedmioty techniczne 27 26 24 26 28 27 13
 Praktyka           (4)  
Dyplomowanie,
 w tym:
          3 17
 Pracownia dyplomowa inżynierska           3  
 Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej             15
 Seminarium dyplomowe inżynierskie             2
 Redakcja i edycja pracy dyplomowej inżynierskiej             0
suma: 30 30 30 30 30 30 30

 

W tabeli 2 przedstawiono plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Cyberbezpieczeństwo, w rozbiciu na poszczególne przedmioty lub klasy programowe.

 

Tabela 2. Plan modelowy w zakresie przedmiotów technicznych na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Cyberbezpieczeństwo.

semestr: 1 2 3 4 5 6 7
Klasa programowa lub przedmiot ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS
Matematyka,
 w tym:
10 5 6        
 Wstęp do matematyki 4            
 Analiza 6            
 Algebra   5          
 Rachunek prawdopodobieństwa     6        
Fizyka,
 w tym:
  4 4        
 Wstęp do fizyki   4          
 Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki     4        
Podstawy elektroniki i telekomunikacji,
 w tym:
2   5 10      
 Szybkie prototypowanie inżynierskie 2            
 Sygnały i systemy     5        
 Elementy i układy elektroniczne       5      
 Transmisja sygnałów i media transmisyjne       5      
Informatyka techniczna,
 w tym:
10 9 5 8 5    
 Podstawy techniki cyfrowej 5            
 Algorytmy i programowanie 1 5            
 Systemy cyfrowe   5          
 Algorytmy i programowanie 2   4          
 Bazy danych i Big Data     5        
 Systemy komputerowe: architektura i programowanie       4      
 Projektowanie usług i aplikacji internetowych i mobilnych       4      
 Komputerowe i sieciowe systemy operacyjne         5    
Teleinformatyka,
 w tym:
  4 4 4 10    
 Usługi i aplikacje Internetu   4          
 Sieci i chmury teleinformatyczne     4        
 Komutacja i routing w Internecie       4      
 Sieci mobilne i sieci internetu rzeczy         5    
 Sieci lokalne i centra danych         5    
Cyberbezpieczeństwo,
 w tym:
5 4   4 9 5  
 Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa 5            
 Bezpieczeństwo danych   4          
 Bezpieczeństwo systemów i oprogramowania       4      
 Bezpieczeństwo komunikacji         4    
 Kryminalistyka cyfrowa         5    
 Bezpieczeństwo organizacyjne, społeczne i zarządzanie cyberbezpieczeństwem           4  
Przedmioty obieralne kierunku CB,
 w tym:
        4 22 4
 Informatyka techniczna - przedmioty obieralne         4 4  
 Teleinformatyka - przedmioty obieralne           9  
 Cyberbezpieczeństwo - przedmioty obieralne           9 4
Przedmioty obieralne techniczne
 
            9
suma: 27 26 24 26 28 27 13

 

Oznaczenia stosowane w tabelach: 

 • ECTS - Liczba punktów ECTS proponowanych na danym semestrze studiów.