Opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze 24L - aktualizacja

Uwaga

Informujemy, że termin wnoszenia opłat za powtarzanie przedmiotów w semestrze 24L minął 22.04.2024 r. 

Osoby, które nie dokonały do tej pory wpłaty, prosimy o niezwłoczne nadrobienie tej zaległości. Nieuiszczenie opłaty za powtarzanie przedmiotów skutkuje skreśleniem z listy studentów.