Procedura zapisów na przedmioty w semestrze 2024L

Składanie próśb o zapis na przedmioty (deklarowanie przedmiotów) w semestrze letnim 2024L odbywa się za pośrednictwem portalu USOS-web »» 

Prośby o zapis mogą być składane przez studentów w następujących dniach:

 • od  15 stycznia 2024 (poniedziałek) –  od godz. 18:50
 • do 13 lutego 2024 (wtorek) – do godz. 23:59

Natomiast zapisy na przedmioty odbędą się w pięciu turach przed rozpoczęciem semestru letniego, w dniach od 15 lutego do 21 lutego 2024 r.

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych obsługuje następujące rejestracje:

 • EITI-(Przedmioty)---2024L
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-inż.-2024L
 • EITI-MCHTR-( Przedmioty obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-inż.-2024L
 • EITI-MCHTR-(Przedmioty obieralne)-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2024L
 • EITI-MCHTR-( Przedmioty obowiązkowe )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-2024L

  

Uwaga!

Złożenie prośby o zarejestrowanie dotyczy całego przedmiotu (a nie konkretnych grup zajęciowych w jego ramach). Wpisanie do konkretnej grupy zajęciowej odbywa się automatycznie w trakcie zapisów na przedmioty.

W semestrze letnim 2024L zapisy na przedmioty odbędą się – zawsze pomiędzy godz. 14:50 a 18:00
– w następujących dniach:

 • 15 lutego 2024 (czwartek) – pierwsza tura zapisów
 • 16 lutego 2024 (piątek) – druga tura zapisów
 • 19 lutego 2024 (poniedziałek) – trzecia tura zapisów
 • 20 lutego 2024 (wtorek) – czwarta tura zapisów
 • 21 lutego 2024 (środa) – piąta (ostatnia) tura zapisów

Po dwóch pierwszych turach zapisów studenci sami mogą wypisywać się z przedmiotów w portalu USOS-web, nawet jeżeli ich prośby o zapis zostały rozpatrzone pozytywnie. Jednak poczynając od trzeciej tury, zapis na przedmioty jest wiążący dla studenta, a wypisanie się z przedmiotu wymaga złożenia podania do Prodziekana ds. Nauczania i jest uzależnione od uzyskania jego zgody.

Poczynając od drugiej tury, po każdej turze zapisów koordynatorzy przedmiotów mogą przesuwać studentów między grupami zajęciowymi w portalu USOS-web od godz. 18:50 do godz. 6:00 następnego dnia (zapis na przedmioty odbywa się zawsze między godz. 14:50 a 18:00). Natomiast po ostatniej (piątej) turze zapisów przesunięcia studentów pomiędzy grupami zajęciowymi są możliwe aż do końca semestru.

 

Uwaga!

W związku z wprowadzeniem możliwości koordynowanej wymiany grup (przesunięć studentów między grupami zajęciowymi) pomiędzy turami zapisów, zaczynając od tury trzeciej studenci mogą składać nowe prośby o zapis w portalu USOS-web w ograniczonym czasie, tzn.:

 • od godz. 6:50 dnia kiedy odbywa się tura zapisów
 • do godz. 14:00 dnia kiedy odbywa się tura zapisów.

 

Uwaga!

Przesunięć studentów między grupami zajęciowymi mogą dokonywać koordynatorzy przedmiotów bezpośrednio w portalu USOS-web, a skutki tych działań są natychmiast widoczne dla studentów.