Przedłużanie ważności legitymacji

Szanowni Studenci, przedłużanie legitymacji na semestr 24L rozpocznie się 18.03.2024 r.

Legitymacje nie będą przedłużane bez ważnych badań lekarskich.

Termin ważności badań jest dostępny w USOSWEB, zakładka dla studentów, badania lekarskie.

Po skierowanie na badanie proszę się zgłosić do dziekanatu - pokój 111 lub 112.