Aktualności

Dotacje na innowacje

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza nabór na drodze konkursu do pracy w projekcie "Bayesian approach to multi-parameter problems in physics and beyond involving parallel computing and large data-sets", realizowanym w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu.