Aktualności

Google - program stypendialny im. Anity Borg

Stypendia dla studentek kierunków związanych z informatyką i inżynierią komputerową, osiągających wysokie wyniki w nauce.

Stypendium wspiera kobiety studiujące na kierunkach informatycznych. Kandydatki zostaną ocenione m.in. na podstawie osiągnięć w nauce oraz przesłanego eseju (400-600 wyrazów). Pod uwagę zostaną wzięte również umiejętności liderskie przyszłych stypendystek.
Dla kogo stypendium
Kobiety studiujące na kierunkach związanych z informatyką i inżynierią komputerową, na ostatnim roku studiów licencjackich, na studiach magisterskich lub doktoranckich, osiągające wyróżniające się wyniki w nauce.

Wysokość stypendium
Stypendium wynosi 7000 euro lub ekwiwalent tej kwoty, przyznawane jest na rok akademicki 2016/17.
Termin składania wniosków
31 grudnia 2015 r.

Więcej informacji