Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe dla magistranta w ramach projektu NCN OPUS 22

Tytuł projektu: Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności Wielkiego Zderzacza Hadronów

Kierownik Projektu:  dr hab. Artur Kalinowski

Nazwa Jednostki:  Politechnika Warszawska

Liczba stanowisk: 1

Czas trwania: 6 miesięcy

Termin rozpoczęcia pracy:   1.03.2024

Wynagrodzenie:  1000 PLN brutto-brutto

 

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

 

Opis projektu: Warszawska grupa eksperymentu  CMS, poszukuje osoby na stanowisko stypendysty-magistranta na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej .  Nowa osoba wzmocni  aktywność grupy związaną układem wyzwalania pierwszego stopnia (L1). Eksperyment CMS analizuje dane ze zderzeń proton-proton zachodzące w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN w Genewie. Grupa Warszawska zbudowała, uruchomiła i obsługuje jeden z trzech układów systemu wyzwalania pierwszego stopnia zorientowanego na detekcję mionów. Układ L1 wykorzystuje programowalne układy scalone do realizacji algorytmów mających na celu wybór interesujących zderzeń proton-proton w LHC.  Detektor CMS jest  modernizowany w celu przystosowania do pracy przy zmodernizowanym akceleratorze LHC z podwyższoną intensywnością zderzeń hadronów. Grupa Warszawska ma za zadanie modernizację części układu wyzwalania opartego na mionach. Zakończenie modernizacji detektora jest przewidziane na 2028 rok.

 

Oczekuje się, że zakwalifikowana osoba wniesie  wkład w implementację  nowego algorytmu układu wyzwalania, L1, wykorzystującego uczenie maszynowe.

 

Zakwalifikowana osoba będzie realizować pracę magisterską na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

 

Główne zadania:

 • implementacja i testowanie nowych algorytmów w programowalnych układach logicznych

 

Wymagania:

 • Stypendysta powinien już realizować pracę magisterską związaną z realizacją układu wyzwalania dla detektora CMS w CERN, lub powinien rozpocząć jej realizację przed podpisaniem umowy stypendialnej.
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia w dziedzinie Automatyka Elektronika i Elektrotechnikalub pokrewnej
 • umiejętność programowania w języku VHDL
 • doświadczenie w pracy z programowalnymi układami elektronicznymi
 • doświadczenie w analizie danych z dużych eksperymentów fizyki wysokich energii lub pokrewnych będzie dodatkowym atutem

 

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. skan podpisanego listu zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2016, poz. 922 z późn. zm.).”
 2. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
 3. skan dyplomu ukończenia studiów inżynierskich bądź studiów drugiego stopnia lub równorzędny. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku innym niż polski lub angielski,  zakwalifikowany kandydat będzie musiał dostarczyć jego tłumaczenie przysięgłe. Kandydaci posiadający dyplom spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – powinni przedstawić dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP, więcej szczegółów można znaleźć pod URL: https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies

 

 

Oferujemy:

 • pracę w doświadczonym zespole
 • możliwość wyjazdów do CERN w Genewie

 

Termin składania dokumentów: do dnia 29 stycznia 2024 do godz. 23:59.

 

Forma składania dokumentów: elektroniczniena adres:wojciech.zabolotny@pw.edu.pl (z dopiskiem [PROJ] na początku tematu listu).

 

 O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Procedura rekrutacji zostanie zakończona do dnia 5 lutego 2024.  W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej.

Dodatkowe zapytania związane z Projektem i rekrutacją proszę kierować do Wojciecha Zabołotnego na adres wojciech.zabolotny@pw.edu.pl (z dopiskiem [PROJ] na początku tematu listu).