Aktualności

Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki

Polskie Towarzystwo Informatyczne już po raz trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace i projekty inżynierskie z informatyki.

Jest on organizowany przez Oddział Małopolski i Oddział Podkarpacki PTI, a partnerami są Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundacja Cyfrowa Przyszłość.

Wyłonienie laureatów Konkursu nastąpi na podstawie recenzji sporządzonych przez członków Komisji Konkursowej oraz powołanych recenzentów – specjalistów z branży IT, a także naukowców ze środowisk akademickich całej Polski.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody, których pula w tegorocznej edycji to aż 50 tys. zł.

Termin nadsyłania projektów i prac upływa 30 kwietnia 2023 roku.

Niezbędne informacje, w tym szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu i wymogów formalnych, a także sposobu zgłaszania prac dostępne są na stronie internetowej: https://kpi.pti.org.pl/.