Aktualności

VIII Ogólnopolski Konkurs - Młodzi Innowacyjni

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłasza konkurs na najlepsze prace doktorskie i dyplomowe inżynierskie oraz magisterskie w dziedzinach Automatyka · Robotyka · Pomiary

Zgłoszenie należy przesłać na adres konkurs@piap.pl do dnia 5 lutego 2016 r.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie www.piap.pl

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub wyróżnienia

w kategorii prac doktorskich:
I nagroda 3500 zł, II nagroda 2500 zł

  
w kategorii prac magisterskich:
I nagroda 3000 zł, II nagroda 2000 zł

  
w kategorii prac inżynierskich:
I nagroda 2500 zł, II nagroda 1500 zł

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Konferencji AUTOMATION w Warszawie, w dniu 3 marca 2016 r.