Najnowsze rankingi Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"!

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w istocie cztery rankingi: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, PWSZ
i kierunków studiów. 21. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy,
ma charakter szczególny, gdyż uwzględnia zmiany wprowadzone Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 roku. Wpływają one zwłaszcza na Ranking Kierunków Studiów.

  
Rankingu Uczelni Technicznych, po raz 15. rzędu, Politechnika Warszawska uplasowała się
na pierwszym miejscu. W zestawieniu znalazły się 23 uczelnie.

  
W Rankingu Szkół Wyższych Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. To 4 raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia. W tym roku najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Jagielloński, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia
28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: 

 • Prestiż, 
 • Absolwenci na rynku pracy, 
 • Innowacyjność,
 • Potencjał naukowy, 
 • Efektywność naukowa, 
 • Warunki kształcenia,
 • Umiędzynarodowienie.

W Rankingu uwzględniono 104 uczelnie, które miały minimum dwa roczniki absolwentów.

   
W Rankingu Kierunków Studiów (RKS), 17 spośród 22. uwzględnionych kierunków studiów inżynierskich prowadzonych na naszej Uczelni zajęło pierwsze miejsce, a 4 z nich prowadzone są
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych:

 • automatyka i robotyka
 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka
 • inżynieria biomedyczna

Rektor PW, Rektor Elekt, Dziekani, Prodziekani i przestawiciele Wydziałów PW wyróżnionych w Rankingu

Pełny RKS ocenia 70 kierunków studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni
w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).
Musi być prowadzony nabór na te kierunki na rok akademicki 2020/21 (na pierwszy rok studiów). Kierunki te muszą też mieć dwa roczniki absolwentów.
Ranking powstaje na podstawie 12 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: 

 • Prestiż, 
 • Absolwenci na rynku pracy, 
 • Potencjał akademicki,
 • Potencjał dydaktyczny,
 • Potencjał naukowy,
 • Umiędzynarodowienie.

   
w Rankingu według kryterium Absolwent na rynku pracy Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce. Zestawienie obejmuje 50 uczelni.

  

Gala XXI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020, 17.07.2020 r. - wręczenie dyplomów
 

    

(Źródło: www.ranking.perspektywy.pl/2020)