Badania i nauka

START 2023 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej - 3 laureatów z WEITI

Mamy przyjemność poinformować, że trzy osoby z naszego Wydziału znalazło się na liście 100 najlepszych młodych naukowców w programie LAUREACI START 2023.

 

Jest to bardzo prestiżowe wyróżnienie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Lista laureatów jest dostępna na stronie internetowej Fundacji.

 

Oto krótkie prezentacje naszych laureatów:

 

Dr inż. Karol Abratkiewicz z Instytutu Systemów Elektronicznych, z Pracowni Technik Radiolokacyjnych i Zakładu Teorii Obwodów i Sygnałów, specjalizuje się w przetwarzaniu sygnałów radarowych. Główne obszary jego prac obejmują algorytmy analizy i dekompozycji sygnałów na płaszczyźnie czas - częstotliwość, a także metody przetwarzania sygnałów w radarach pasywnych. Kieruje i bierze udział w pracach związanych z radarami z funkcją komunikacji.

Obecnie rozwija metody analizy spektralnej sygnałów wielowymiarowych na potrzeby estymacji parametrów kinetycznych obiektów w radarach aktywnych i pasywnych oraz  w celu obrazowania tych obiektów.

 Oto informacja o dr. inż. Karolu Abratkiewiczu w  Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej.

* * *

Mgr inż. Kamil Deja jest pracownikiem i doktorantem w Instytucie Informatyki. Jego promotorem jest dr. hab. Tomasz Trzciński prof. PW. W dotychczasowych badaniach skupiał się na rozwoju metod nienadzorowanego uczenia reprezentacji wiedzy w oparciu o generatywne modele uczenia maszynowego. W szczególności, w swoich pracach koncentruje się na analizie i poprawie sposobu budowy reprezentacji danych w modelach generatywnych, takich jak generatywne autoenkodery - czy modele działające w oparciu o proces dyfuzji.

 

W najnowszych pracach zaproponował nowe metody ciągłej konsolidacji wiedzy z wykorzystaniem powyższych modeli. Obserwacje, które wykazał otwierają interesujący kierunek dalszych badań, prowadząc do rozważań: czy modele generatywne mogą być wykorzystywane jako mechanizm ciągłego kodowania i konsolidacji wiedzy dla dowolnych metod uczenia maszynowego.

 Informacja o mgr. inż. Kamilu Dei w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej 

* * *

Mgr inż. Tomasz Osiński jest absolwentem kierunku Telekomunikacja na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, a obecnie doktorantem realizującym rozprawę doktorską pt. "Data plane programmability for software datapaths in a virtualized network infrastructure". Jego opiekunem naukowym jest dr hab. inż. Halina Tarasiuk.

Mgr inż. Tomasz Osiński prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze sieci programowalnych SDN (ang. Software-Defined Networking), a w szczególności metod realizacji programowalnej warstwy przekazu danych. Ponadto, zajmuje się techniką wirtualizacji funkcji sieciowych NFV (ang. Network Function Virtualization). Obejmuje to badanie i optymalizację wydajności oraz akcelerację sprzętową wirtualnych funkcji sieciowych dla zastosowań w sieciach 5G.

Współpracował z firmami Orange Labs, Open Networking Foundation oraz Intel Corporation.

Informacja o mgr. inż. Tomaszu Osińskim w Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej

Serdecznie gratulujemy naszym Laureatom!