Krajowa Konferencja Metody Heurystyczne i Algorytmy Ewolucyjne

Czas i miejsce: 16-18 września 2015, Sulejów

Organizator: Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI

Osoby do kontaktu: prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas, e-mail J.Arabas@elka.pw.edu.pl , tel. 22 234 77 31

Przewidywana liczba uczestników: 40-50 (bez gości z zagranicy)

Strona www