Zaoczne studia inżynierskie

Spis artykułów

  1. Studia zaoczne
  2. Zaoczne studia inżynierskie
  3. Zaoczne studia magisterskie

Zaoczne studia inżynierskie

Zaoczne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obecność studentów na uczelni jest ograniczona do uczestnictwa w egzaminach i zjazdach wakacyjnych, a zajęcia prowadzone są z użyciem poczty elektronicznej i Internetu. Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry trwające po 8 tygodni każdy, zakończone jednotygodniowymi sesjami egzaminacyjnymi. W ciągu półsemestru studenci powinni zaliczyć dwa przedmioty, jednak tempo studiowania może być regulowane przez każdego studenta indywidualnie i może – w skrajnym przypadku – dwukrotnie przekroczyć nominalny czas studiów wynoszący 4 lata.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów (nie ma egzaminu wstępnego bądź sprawdzianu klasyfikacyjnego).

Szczegółowe zasady, harmonogram i tryb rekrutacji oraz opis organizacji studiów i program, można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość  »

Bliższych informacji udziela: