Zaoczne studia magisterskie

Spis artykułów

  1. Studia zaoczne
  2. Zaoczne studia inżynierskie
  3. Zaoczne studia magisterskie

Zaoczne studia magisterskie

Zaoczne studia drugiego stopnia (magisterskie), z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, trwają nominalnie 2 lata, podzielone są na 8 półsemestrów z 2 przerwami wakacyjnymi. Student może jednak spowolnić proces zaliczania poświęcając na studia każdego roku 2 lata. Pierwszy rok studiów prowadzony jest według wspólnego dla wszystkich studentów programu, niezależnie od specjalności. Drugi rok studiów poświęcony jest studiowaniu przedmiotów specjalności i na wykonanie pracy dyplomowej.

Szczegółowe zasady, harmonogram i tryb rekrutacji oraz opis organizacji studiów i program, można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia na Odległość  »

Bliższych informacji udziela: