Programy studiów

Spis artykułów

  1. Plany, programy i rygory
  2. Plany modelowe
  3. Wymagania programowe
  4. Programy i rygory

 

Wymagania etapowe i rygory studiowania

Tabela 1 zawiera odnośniki do opisów programów studiów w systemie USOS dla wszystkich programów studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Opis programu studiów w systemie USOS obejmuje wymagania programowe zarówno dla całego programu, jak też dla kolejnych etapów tego programu, przy czym w przypadku programów studiów realizowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych etapem jest zawsze semestr. Wymagania etapowe są określone za pomocą wymagań punktowych określających liczbę punktów wymaganych w poszczególnych klasach programowych (grupach przedmiotów) do pełnego zaliczenia etapu, przy czym liczba punktów wymagana do pełnego zaliczenia ostatniego etapu studiów stanowi wymaganie dotyczące całego programu studiów. 

Opis programu studiów w systemie USOS obejmuje także rygory studiowania wyrażone za pomocą minimalnej liczby punktów wymaganych w poszczególnych klasach programowych (grupach przedmiotów) do warunkowego zaliczenia etapu studiów i do rejestracji studenta na kolejny etap studiów.

Uwaga

Wymagania określone do pełnego zaliczenia danego etapu studiów nie mają wpływu na podejmowanie decyzji rejestracyjnych. Są traktowane jedynie jako punkt odniesienia i opisują realizację programu studiów w przypadku gdy te studia przebiegają zgodnie z planem modelowym. Decyzje rejestracyjne uzależnione są jedynie od spełnienia bądź niespełnienia przez studenta wymagań warunkowych.

 

Tabela 1. Odnośniki do wymagań programowych i rygorów studiowania w systemie USOS 
dla programów studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 
Studia stacjonarne
  • pierwszego stopnia
Automatyka i robotyka (103B-ISP-AR) »
Cyberbezpieczeństwo (103B-ISP-CB) »
Elektronika (103B-ISP-EL) » (do roku 2019/2020)
Elektronika (103C-ISP-EL) » (od roku 2020/2021)
Informatyka (103B-ISP-IN) » (do roku 2018/2019)
Informatyka (103C-ISP-IN) » (od roku 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (103B-ISP-IB) » (do roku 2017/2018)
Inżynieria biomedyczna (103C-ISP-IB) » (od roku 2018/2019)
Inżynieria internetu rzeczy (103B-ISP-IR) »
Telekomunikacja (103B-ISP-TL) » (do roku 2018/2019)
Telekomunikacja (103C-ISP-TL) » (od roku 2019/2020)
Computer Science (103B-ISA-IN) »
Telecommunications (103B-ISA-TL) »
 
  • drugiego stopnia
Automatyka i robotyka (103B-MSP-AR) »
Elektronika (103B-MSP-EL) » (do roku 2020/2021)
Elektronika (103C-MSP-EL) » (od roku 2021/2022)
Informatyka (103B-MSP-IN) » (do roku 2019/2020)
Informatyka (103C-MSP-IN) » (od roku 2020/2021)
Inżynieria biomedyczna (103B-MSP-IB) » (do roku 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (103C-MSP-IB) » (od roku 2020/2021)
Telekomunikacja (103B-MSP-TL) » (do semestru 2020Z)
Telekomunikacja (103C-MSP-TL) » (od semestru 2021L)
Computer Science (103B-MSA-IN) »
Telecommunications (103B-MSA-TL) »
 
Studia niestacjonarne (zaoczne na odległość)
  • pierwszego stopnia
Elektronika i telekomunikacja (103B-IEP-ET) »
  • drugiego stopnia
Informatyka (103B-MEP-IN) »
 
Studia doktorskie
  • trzeciego stopnia
Automatyka i robotyka (103B-DSP-AR) »
Elektronika (103B-DSP-EL) »
Informatyka (103B-DSP-IN) »
Telekomunikacja (103B-DSP-TL) »