Wymagania programowe

Spis artykułów

  1. Plany, programy i rygory
  2. Plany modelowe
  3. Wymagania programowe
  4. Programy i rygory

 

Wymagania programowe

Tabela 1 zawiera odnośniki do wymagań programowych dla programów studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Wymagania programowe są określone dla każdego programu studiów osobno i stanowią zestaw warunków koniecznych do ukończenia studiów na tym programie. W programach studiów oferowanych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych stosuje się tylko wymagania punktowe, tzn. wymaga się zdobycia określonej liczby punktów w poszczególnych klasach programowych (grupach przedmiotów), a nie stosuje się wymagań przedmiotowych, tzn. żaden z przedmiotów nie jest wymagany przez podanie jego nazwy. Oczywiście, jeżeli w danej klasie programowej (grupie przedmiotów) suma punktów możliwych do zdobycia za zaliczenie przedmiotów umieszczonych w tej klasie jest równa wymaganiom punktowym określonym dla tej klasy, to de facto wymaga się zaliczenia wszystkich przedmiotów, które tam są. W pozostałych przypadkach student ma możliwość wyboru dowolnych przedmiotów umieszczonych w danej klasie programowej.

W każdym przypadku, tzn. niezależnie od tego czy w danej klasie programowej występuje nadmiar przedmiotów w stosunku do wymagań czy też nie, wymagania punktowe znakomicie ułatwiają wymianę przedmiotów w poszczególnych klasach programowych (np. w wyniku tworzenia nowych wersji przedmiotów lub zamiany jednych przedmiotów na inne), a także ułatwiają rozliczanie studentów, którzy cześć programu studiów realizują na innej uczelni, np. w trakcie międzynarodowej wymiany studentów. Wtedy wystarczy przedmioty zrealizowane przez studenta na wymianie zaklasyfikować do odpowiednich klas programowych, aby punkty uzyskane za zaliczenie tych przedmiotów liczyły się na poczet wymagań programowych programu realizowanego przez studenta.

Uwaga

Odnośniki, umieszczone w tabeli 1, prowadzą do załączników przechowywanych w portalu informacyjnym Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Tabela 1. Odnośniki do wymagań programowych dla programów studiów prowadzonych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 
Studia stacjonarne w języku polskim
  • pierwszego stopnia
Automatyka i robotyka (103B-ISP-AR) »
Cyberbezpieczeństwo (103B-ISP-CB) »
Elektronika (103B-ISP-EL) » (do roku 2019/2020)
Elektronika (103C-ISP-EL) » (od roku 2020/2021)
Informatyka (103B-ISP-IN) » (do roku 2018/2019)
Informatyka (103C-ISP-IN) » (od roku 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (103B-ISP-IB) » (do roku 2017/2018)
Inżynieria biomedyczna (103C-ISP-IB) » (od roku 2018/2019)
Inżynieria internetu rzeczy (103B-ISP-IR) »
Telekomunikacja (103B-ISP-TL) » (do roku 2018/2019)
Telekomunikacja (103C-ISP-TL) » (od roku 2019/2020)
 
  • drugiego stopnia
Automatyka i robotyka (103B-MSP-AR) »
Cyberbezpieczeństwo (103B-MSP-CB) »
Elektronika (103B-MSP-EL) » (do roku 2020/2021)
Elektronika (103C-MSP-EL) » (od roku 2021/2022)
Informatyka (103B-MSP-IN) » (do roku 2019/2020)
Informatyka (103C-MSP-IN) » (od roku 2020/2021)
Inżynieria biomedyczna (103B-MSP-IB) » (do roku 2019/2020)
Inżynieria biomedyczna (103C-MSP-IB) » (od roku 2020/2021)
Inżynieria internetu rzeczy (103B-MSP-IR) »
Telekomunikacja (103B-MSP-TL) » (do semestru 2020Z)
Telekomunikacja (103C-MSP-TL) » (od semestru 2021L)