Jesienna sesja programu ATHENS: 12–19 listopada 2022

 

Utworzony w 1997 roku ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network Socrates) to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych. Obecnie uczestniczy w nim 15 instytucji z Austrii, Belgii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Turcji, Węgier i Włoch (po jednej z każdego kraju).

Sesje programu ATHENS odbywają się 2 razy do roku, w marcu i w listopadzie. Każda z nich obejmuje 5-dniowy intensywny kurs (30 godzin) i program kulturalny European Dimension Activities (10-15 godzin). Na zakończenie sesji instytucja goszcząca oficjalnie uznaje/ocenia wykonane prace uwzględniając wyniki zorganizowanego przez siebie egzaminu, ocenionego zgodnie z lokalnym systemem oceniania. Za każdą sesję można uzyskać 3 punkty ECTS. Uczestnictwo jest bezpłatne, ale koszty podróży i utrzymania studenci pokrywają we własnym zakresie. Najbliższa sesja odbędzie się w dniach 12-19 listopada 2022 r.

 

Jak wziąć udział w Programie ATHENS?

Rejestracja studentów rozpocznie się 17 września i potrwa do 4 października 2022 w portalu http://athensnetwork.eu/. Oferta kursów na sesję listopadową 2022 zostanie opublikowana w dniu rozpoczęcia naboru.

Po zapoznaniu się z wymaganiami kursów, które są dostępne na stronie https://register.athensnetwork.eu/courses  (oczekiwany od kandydatów zakres wiedzy z danej dziedziny) należy wybrać 1-6 kursów (sugerowane minimum to 3 kursy), a następnie:

  1. wypełnić formularz rejestracyjny Registration Form (on-line) i zaznaczyć wybrane kursy w kolejności od najbardziej preferowanego,
  2. wydrukować i podpisać formularz rejestracyjny oraz oświadczenie Student Commitment (dostępne do wydrukowania wraz z formularzem rejestracyjnym),
  3. w celu uzyskania akceptacji Dziekana wydziału, formularz rejestracyjny oraz oświadczenie (Student Commitment) należy dostarczyć drogą elektroniczną do Anny Neubart (anna.neubart@pw.edu.pl) w terminie do 5 października 2022 (środa) godz. 13.00.
ATHENS programme

UWAGA! W zależności od zmian poziomu ograniczeń uczelnie partnerskie mogą odwołać zajęcia lub zaoferować je w trybie zdalnym. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisami kursów i zasadami uczestnictwa w programie.

UWAGA! Aplikujący studenci muszą mieć średnią skumulowaną ocen co najmniej 3,40.

Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Programie ATHENS oraz oferowanych kursów dostępne są na stronie internetowej http://athensnetwork.eu/

Dodatkowych informacji udziela: Dominika Frąk – Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w Politechnice Warszawskiej, Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, e-mail: dominika.frak@pw.edu.pl