Wybory uzupełniające (grupy Bw i C) 23.01.2024 r., godz. 9-15, sala 116

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału Elektroniki i Technik informacyjnych w grupie nauczycieli akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego (Bw) oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi (C)  odbędą się w dniu 23. stycznia 2024 r. w godz. 9:00-15:00, sala 116.