Studenci z Ukrainy mogą kontynuować edukację na PW

Uruchomiliśmy internetowy system rejestracyjny dla studentów z Ukrainy, którzy musieli przerwać swoje studia na ukraińskich uczelniach, a chcą aplikować o kontynuację studiów na Politechnice Warszawskiej. W systemie mogą rejestrować się wyłącznie studenci mający obywatelstwo ukraińskie lub polskie.

Co należy zrobić?

  1. Założyć konto w systemie rejestracyjnym, wypełniając formularz zgłoszeniowy (dotyczy studiów prowadzonych w języku polskim i angielskim). Konto zostanie aktywowane w ciągu 24 godzin.
  2. Należy zalogować się do systemu, używając loginu i hasła, które zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail i wgrać do systemu skany wymaganych dokumentów we właściwych sekcjach (instrukcja będzie dostępna w systemie w zakładce „wiadomości”).
  3. Prosimy o uważne czytanie wiadomości, które będą się pojawiać w systemie rejestracyjnym oraz stosowanie się do instrukcji.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

  1. Dokument tożsamości.
  2. Świadectwo dojrzałości/wyniki egzaminów ZNO.
  3. Dokumenty dotyczące dotychczasowego kształcenia (zaświadczenie z uczelni, wykaz zaliczonych przedmiotów wraz z ocenami i wymiarem w punktach ECTS).
  4. Potwierdzenie znajomości języka polskiego/angielskiego.
  5. Dyplom ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem – w przypadku aplikacji na studia II stopnia.

Jeżeli nie mam wszystkich wymaganych dokumentów?
Po założeniu konta w systemie rejestracyjnym należy wgrać skany posiadanych dokumentów i poinformować o braku możliwość załączenia pozostałych dokumentów. W takim przypadku należy dodatkowo złożyć oświadczenie dotyczące dotychczasowego przebiegu kształcenia.

Co dalej?
Po założeniu konta w systemie oraz wgraniu skanów wymaganych dokumentów do systemu, należy oczekiwać na wyniki kwalifikacji. Każdy aplikujący student otrzyma wynik kwalifikacji indywidualnie na swoim koncie (zmieni się status aplikanta oraz pojawi się informacja w zakładce „wiadomości”).

Po otrzymaniu wyników kwalifikacji i decyzji o przyjęciu na studia studenci mogą zacząć studia. O kolejnych krokach studenci będą informowani na swoich indywidualnych kontach w systemie rejestracyjnym.

Więcej informacji: https://www.pw.edu.pl/PW-solidarna-z-Ukraina-PW-na-znak-solidarnosti-z-Ukrayinoyu