Limity przyjęć

Spis artykułów

  1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia
  2. Kierunki studiów i specjalności
  3. Limity przyjęć
  4. Zasady kwalifikacji
  5. Zgłoszenia kandydatów
  6. Źródła informacji

   
Od roku akademickiego 2022/2023, na wszystkich kierunkach prowadzonych na WEiTI, studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynają się wyłącznie w semestrze zimowym, co za tym idzie rekrutacja odbywa się raz w roku. 

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników matur,
z uwzględnieniem liczby miejsc.

   
Tabela 1.
Limity miejsc w rekrutacji na stacjonarne studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023.

kierunek limit miejsc
Automatyka i robotyka 60
Cyberbezpieczeństwo 60
Elektronika  150
Informatyka 150
Inżynieria biomedyczna  45
Inżynieria Internetu Rzeczy 30
Telekomunikacja  150
Computer Science (studia w jęz. angielskim) 30
Telecommunications (studia w jęz. angielskim) 30