Źródła informacji

Spis artykułów

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia
 2. Kierunki studiów i specjalności
 3. Limity przyjęć
 4. Zasady kwalifikacji
 5. Zgłoszenia kandydatów
 6. Źródła informacji

Niniejszy informator dla kandydatów nie wyczerpuje proceduralnych i formalnoprawnych aspektów rekrutacji
na stacjonarne studia pierwszego stopnia na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych PW zarówno w języku polskim, jak też
w języku angielskim.

  
Szczegółowych informacji związanych z rekrutacją udziela:

 • Biuro ds. Przyjęć na Studia
  Politechnika Warszawska
  Pl. Politechniki 1, pok. 66, 00–661 Warszawa
  tel. +48 22 629 6070, +48 22 234 7412
  e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl   
         
 • Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
  Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
  ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
  tel. +48 22 234 7411, +48 22 234 7385
  e–mail: rekrutacja@elka.pw.edu.pl

Informacje dotyczące rekrutacji można również znaleźć na stronie PW w zakładce Rekrutacja 
oraz na Portalu kandydata na studia stacjonarne I stopnia

  
FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania związane z rekrutacją

  

Informacji na temat socjalnych warunków studiowania, a w szczególności na temat dostępności miejsc w domach akademickich, stypendiów i innych form pomocy materialnej dla studentów udziela:

 • Dziekanat Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
  p. Stanisława Beczek, pok. 119
  ul. Nowowiejska 15/19, 00–665 Warszawa
  tel. +48 22 234 7911

   
Informacje dotyczące spraw studenckich są też dostępne na stronie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów»

  

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, z jednostkami wydziałowymi możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub mailowy, natomiast Biuro ds. Przyjęć na Studia udziela informacji tylko drogą mailową.