Wymagania, plany, rygory

Spis artykułów

 1. Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania
 2. Charakterystyka wymagań programowych
 3. Wymagania programowe
 4. Plany modelowe
 5. Rygory studiowania

Wymagania programowe, plany modelowe, rygory studiowania

 

Aby zrozumieć specyfikę studiów na Wydziale Elektroniki i technik Informacyjnych należy poznać trzy podstawowe elementy systemu organizacji studiów. Tymi elementami są:

 • wymagania programowe,
 • plany modelowe,
 • rygory studiowania.

Wymagania programowe są określone dla każdego kierunku i specjalności. Każdy student przyjęty na dany kierunek lub specjalność musi spełnić wymagania programowe tego kierunku lub tej specjalności. Wymagania programowe określają ile punktów musi zdobyć student zaliczając przedmioty w poszczególnych klasach programowych, aby zrealizować program studiów.

Plany modelowe to propozycje takiego ułożenia przedmiotów w kolejnych semestrach, aby zagwarantować realizację programu studiów w nominalnej liczbie semestrów, przy zachowaniu równomiernych obciążeń semestralnych i sensownego następstwa przedmiotów.

Rygory studiowania to minimalne progi punktowe, które warunkują rejestrację w kolejnych semestrach studiów.

 

Uwaga

 • Od studentów wymaga się spełnienia wymagań programowych danego kierunku lub specjalności przy zachowaniu minimalnych rygorów studiowania.
 • Plany modelowe są tylko propozycją jednej z wielu możliwych dróg realizacji programu studiów i to przy zachowaniu nominalnych rygorów studiowania.
 • Studenci nie są rozliczani z realizacji planów modelowych, (chociaż studiowanie zgodnie z planami modelowymi gwarantuje realizację programu studiów).