Indywidualizacja tempa i programu studiów

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Kierunki i specjalności
 3. Wybór specjalności
 4. Indywidualizacja studiów
 5. Wybór instytutu dyplomującego
 6. Dyplomowanie

Indywidualizacja tempa i programu studiów

 

Przy układaniu indywidualnego planu studiów na dany semestr studenci mogą wykorzystać wzorcowy plan studiów na tym semestrze. Powinni przy tym wiedzieć, że:

 1. Plan wzorcowy zawiera przedmioty wymienione z nazwy w planie modelowym – w tym przedmioty obowiązkowe dla kierunku studiów lub specjalności.
 2. Plan wzorcowy nie jest obowiązujący, stanowi jednakże podstawę do projektowania rozkładu zajęć, który jest układany tak, aby studentom studiującym według planu wzorcowego umożliwić obecność na wszystkich zajęciach.
 3. Studenci studiujący na danej specjalności mają gwarancję zapisania na przedmioty umieszczone w planie wzorcowym tej specjalności, o ile umieszczą je w swojej deklaracji semestralnej.

Przy układaniu indywidualnego planu studiów na dany semestr studentów obowiązują następujące ograniczenia:

 1. Liczba punktów ECTS z przedmiotów wybranych na kolejny semestr nie może przekraczać ustalonej wartości maksymalnej.
 2. Muszą być spełnione warunki następstwa przedmiotów.

Przy projektowaniu indywidualnego planu na kolejne semestry, w szczególności na całe studia, niezbędna jest znajomość zawartości klas programowych użytych w konstrukcji wymagań programowych danego kierunku studiów lub specjalności. Warto przy tym uwzględnić następujace uwagi:

 1. Należy pamiętać, że zawartość klas programowych może się z czasem zmieniać, tzn. mogą pojawić się nowe przedmioty, a stare mogą zniknąć.
 2. Warto mieć też na uwadze, że nie wszystkie przedmioty z klasy, która zawiera nadmiar przedmiotów w stosunku do wymagań programowych, muszą być oferowane w każdym semestrze, chociaż w większości przypadków tak jest.
 3. Trzeba też uwzględnić ryzyko, że przedmiot oferowany w danym semestrze może nie zostać uruchomiony, jeżeli zgłosi się na niego zbyt mała liczba chętnych, a nie jest to przedmiot z planu wzorcowego.