Kierunki studiów i specjalności

Spis artykułów

 1. Wprowadzenie
 2. Kierunki i specjalności
 3. Wybór specjalności
 4. Indywidualizacja studiów
 5. Wybór instytutu dyplomującego
 6. Dyplomowanie

  
Na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, od roku akademickiego 2020/2021, stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku polskim prowadzone są na następujących kierunkach i specjalnościach:

Studia trwają nominalnie siedem semestrów, a podział na specjalności następuje po czwartym semestrze, za wyjątkiem kierunków Automatyka i robotyka, Cyberbezpieczeństwo oraz Inżynieria internetu rzeczy gdzie nie ma podziału na specjalności oraz za wyjątkiem kierunku Elektronika gdzie (od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021) podział na specjalności następuje po trzecim semestrze.

 

 • Kierunek Automatyka i robotyka

Bez podziału na specjalności.

Kierunek
Automatyka i robotyka
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

 • Kierunek Cyberbezpieczeństwo – pierwsza rekrutacja odbyła się w roku akademickim 2019/2020.

Bez podziału na specjalności.

Kierunek
Cyberbezpieczeństwo 
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

 • Kierunek Elektronika (do rekrutacji na rok akademicki 2019/2020)

Dwie specjalności – podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Kierunek Specjalność
Elektronika Elektronika i inżynieria komputerowa
Elektronika i informatyka w medycynie
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

 • Kierunek Elektronika (od rekrutacji na rok akademicki 2020/2021)

Dwie specjalności – podział następuje po 3 semestrach studiów.

Kierunek Specjalność
Elektronika Elektronika i fotonika
Elektronika i informatyka w medycynie
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

 • Kierunek Informatyka (od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020)

Dwie specjalności – podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Kierunek Specjalność
Informatyka Inżynieria oprogramowania
Sztuczna inteligencja
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

 • Kierunek Inżynieria biomedyczna  (od rekrutacji na rok akademicki 2018/2019)

Dwie specjalności – podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Kierunek Specjalność
Inżynieria biomedyczna Aparatura medyczna
Informatyka biomedyczna
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

  

 • Kierunek Inżynieria internetu rzeczy – pierwsza rekrutacja odbyła się w roku akademickim 2020/2021.

Bez podziału na specjalności.

Kierunek
Inżynieria internetu rzeczy
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

   

 • Kierunek Telekomunikacja (od rekrutacji na rok akademicki 2019/2020)

Dwie specjalności – podział następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

Kierunek Specjalność
Telekomunikacja Techniki teleinformatyczne
Techniki bezprzewodowe i multimedialne
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7

 

Stacjonarne studia pierwszego stopnia (inżynierskie) w języku angielskim są prowadzone na dwóch kierunkach:

 • Informatyka (ang. Computer Science)
 • Telekomunikacja (ang. Telecommunications)

Studia te są prowadzone w dwóch specjalnościach:

 • Computer Systems and Networks – na kierunku Computer Science
 • Telecommunications – na kierunku Telecommunications

Studia pierwszego stopnia w języku angielskim trwają 8 semestrów – program czterech pierwszych semestrów jest wspólny dla obu kierunków i specjalności, a przydział specjalności następuje po 4 semestrach (2 latach) studiów.

 

Kierunki i specjalności na studiach pierwszego stopnia w języku angielskim.

kierunek  specjalność
Computer Science, Telecommunications (wspólnie) Computer Systems and Networks – na kierunku Computer Science
Telecommunications – na kierunku Telecommunications
sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8