Wybór instytutu dyplomującego

Spis artykułów

  1. Wprowadzenie
  2. Kierunki i specjalności
  3. Wybór specjalności
  4. Indywidualizacja studiów
  5. Wybór instytutu dyplomującego
  6. Dyplomowanie

 

Wybór tematów i promotorów prac dyplomowych

Studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (inżynierskich), kończąc piąty semestr wybierają instytut dyplomujący, a następnie temat pracy dyplomowej i opiekuna naukowego, który staje się promotorem tej pracy. Swobodę wyboru ograniczają limity miejsc określone przez Dziekana dla poszczególnych kierunków i specjalności w odniesieniu do instytutów. Pierwszeństwo wyboru instytutu dyplomującego oraz tematu pracy dyplomowej i promotora mają studenci z wyższą średnią skumulowaną ocen.

Tabela 1. Instytuty dyplomujące na poszczególnych kierunkach i specjalnościach na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Specjalność Instytut
Automatyka i robotyka (AR) Automatyka i robotyka (AR) Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS)
Cyberbezpieczeństwo (CB) Cyberbezpieczeństwo (CB) Telekomunikacji (IT)
Inżynieria internetu rzeczy (IR) Inżynieria internetu rzeczy (IR) Telekomunikacji (IT)
Inżynieria biomedyczna (IB) Aparatura medyczna (IB-AME) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRiTM)
Informatyka biomedyczna (IB-IBM)
Informatyka (IN) Inżynieria systemów informatycznych (IN-IIT) Informatyki (II)
Systemy informacyjno-decyzyjne (IN-SID) Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS)
Inżynieria oprogramowania (IN-IOP) Informatyki (II)
Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS)
Sztuczna inteligencja (IN-SZI) Informatyki (II)
Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiIS)
Elektronika (EL) Elektronika i fotonika (EL-EIF) Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO)
Systemów Elektronicznych (ISE)
Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRiTM)
Elektronika i inżynieria komputerowa (EL-EIK) Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO)
Systemów Elektronicznych (ISE)
Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRiTM)
Elektronika i informatyka w medycynie (EL-EIM) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRiTM)
Systemów Elektronicznych (ISE)
Telekomunikacja (TL) Radiokomunikacja i techniki multimedialne (TL-RTM) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRiTM)
Systemów Elektronicznych (ISE)
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (IMiO)
Techniki bezprzewodowe i multimedialne (TL-TBM) Radioelektroniki i Technik Multimedialnych (IRiTM)
Systemy i sieci telekomunikacyjne (TL-SST) Telekomunikacji (IT)
Teleinformatyka i zarządzanie w telekomunikacji (TL-TZT)
Techniki teleinformatyczne (TL-TTI)

Wybierając instytut dyplomujący, student deklaruje gotowość realizacji pracy dyplomowej pod kierunkiem promotora aprobowanego przez ten instytut i wyraża gotowość złożenia w tym instytucie egzaminu dyplomowego.

Dziekan, w porozumieniu z dyrektorami instytutów, określa w każdym roku akademickim procentowe udziały instytutów w dyplomowaniu studentów. 

Tabela 2. Udziały instytutów w dyplomowaniu na poszczególnych kierunkach i specjalnościach.

Instytut II IAiIS IMiO ISE IRiTM IT
Kierunek Specjalność
AR AR - 100% - - - -
CB CB - - - - - 100 %
IR IR - - - - - 100 %
IB IB-AME, IB-IBM - - - - 100 % -
IN IN-IIT 100% - - - - -
IN-SID - 100% - - - -
IN-IOP razem 100% - - - -
IN-SZI razem 100% - - - -
EL EL-EIF - - 45% 42.5% 12.5% -
EL-EIK - - 45% 42.5% 12.5% -
EL-EIM - - - 15% 85% -
TL TL-RTM - - 5% 10% 85% -
TL-TBM - - - - 100% -
TL-SST, TL-TZT, TL-TTI - - - - - 100%

Studenci mają obowiązek złożyć w portalu USOS-Web deklarację preferencji wyboru instytutu dyplomującego. Niezłożenie deklaracji w terminie, niekompletne wypełnienie itp. może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta. Na podstawie deklaracji studentów następuje rozdział studentów na instytuty dyplomujące. Wybór tematów prac dyplomowych i promotorów odbywa się w instytutach, zgodnie z procedurą przyjętą w danym instytucie.