Aktualności

Konkurs Prac Doktorskich!

Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych zaprasza do udziału w 18 edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę doktorską dotyczącą zagadnień radiokomunikacji bądź technik multimedialnych. Do konkursu można zgłaszać prace obronione
z wyróżnieniem pomiędzy 1 stycznia 2019 r. a 14 lutego 2020 r.

W osiemnastej edycji konkursu wysokość nagród wynosi:

 • I miejsce - 10 000 PLN
 • II miejsce - 8 000 PLN
 • III miejsce - 5 000 PLN

  
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres biura Fundacji do 4 marca 2020 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. pismo zgłaszające kandydata do Konkursu (zgodnie z p. 3 § 1 Regulaminu);
 2. kartę zgłoszenia (wg załączonego wzoru);
 3. jeden egzemplarz pracy;
 4. streszczenie pracy (maks. 6 stron);
 5. kopie dokumentów potwierdzających nadanie stopnia doktora oraz przyznanie wyróżnienia;
 6. kopie recenzji;
 7. spis publikacji kandydata
 8. ewentualnie inne niezależne opinie (np. rady wydziału, rady instytutu, użytkownik

Dokumenty z p. 3-8 powinny być dostarczone wyłącznie w formie elektronicznej.

  
Adres biura Fundacji:
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
tel: +48 22 234 79 10
e-mail: a.czarnecka@ire.pw.edu.pl

    

Regulamin  

Karta zgłoszenia.pdf   

Karta zgłoszenia.docx

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  FWRRiTM_Karta zgloszenia_konkurs2019 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 32,13 kB)